top of page

Op basis van helder geformuleerde ambities en doelstellingen een realistische groeistrategie en meer-jaren actieplan definiëren, is onze kracht. De bijbehorende financiële (cashflow) scenario's geven uw onderneming heldere doelstellingen en richting voor de toekomst. Op een begrijpbare wijze geven we uw strategie vorm in een handzaam document, toegankelijk voor uw personeel, aandeelhouders en eventueel investeerders. De tijd van uitgebreide business plannen is voorbij. 
Om uw strategie vorm te geven of the valideren maken we gebruik van bewezen methoden op het gebied van businessmodel definitie en businessmodel innovatie, business planning en scenario analyse. Ten aanzien van specifieke projecten en/of investeringen kunnen we de besluitvorming ondersteunen door met een gedegen (onafhankelijke) analyse de pros en cons in kaart te brengen en af te wegen. Meer informatie vindt u door de link hieronder te volgen.
 

Onze focus bij Bedrijfstrategie:

Hoe ziet uw bedrijfstak eruit over drie jaar? Welke rol wilt u daar dan in spelen? Welke propositie wilt u in de markt zetten? Welk business model past bij uw bedrijfsstrategie? Wilt u autonoom groeien of groeien door middel van overnames?
 
Wij helpen u bij het uitwerken van dit soort strategische vragen. Specifieke knelpunten en risico's brengen we in kaart en samen met u vinden we praktische oplossingen.

"If you chase two rabbits, both will escape"

Strategie

bottom of page