top of page

Track Record

Strategie

Home > Over Crossings > Track Record

Strategie

Horeca zoekt groei in Europa: Groei

 

Groeien van  4 vestigingen in Nederland naar 50 vestigingen en 4.000 mensen in West Europa. Hoe doe je dat?

 

Samen met het management van de onderneming hebben we een meerjaren actieplan vastgesteld en een  nieuwe organisatie gedefineerd.

Zoekprofielen voor de verschilende rollen zijn opgesteld.

| Strategie | Organisatieontwerp | Financiële scenarios | Groeien | Functieprofielen

Technology startup: Groeistrategie

Kansen grijpen in de zorgmarkt? Hoe doe je dat?

Een marktscan liet mooie mogelijkheden zien voor een high-tech onderneming. Een businessplan met bijpassende

financiering zette de zaak in beweging.

| Marktscan | Business planning | Financiering | Groeistrategie

Dienstverlener ziet toekomst: Business model innovation

 

Een commerciële dienstverlener zag de inkomsten dalen en het tij moest gekeerd worden. Hoe doe je dat?

 

Op basis van business canvas modelling werd een nieuwe business model gedefinieerd. Future-proof en onderscheidend.

| Marktscan | Business canvas modelling | Value proposition canvas | Business planning | Scenario analysis

Recycle onderneming zoekt een nieuwe rol in de keten: Strategie

 

De functie van een onderneming in de bedrijfskolom verandert. Hoe ga je daar mee om?

 

Samen met het bestuur van de onderneming hebben we de strategische opties verkend en daarin heldere keuzes gemaakt. Samenwerkingsverbanden hebben de transformatie versneld.

| Strategie | Fusies en overnames | Bedrijfsaankoop

Opstarten van een nieuwe onderneming: Business Planning

Bij het opstarten van een nieuwe onderneming komt heel wat kijken. 

Van het business plan tot en met de financiering hebben we de ondernemer begeleid. Een rol veroveren in een bestaande markt was het doel.​​

| Financiering |  Business Planning | Scenario Analysis and investment decisions

Benieuwd wat Crossings Advisory voor uw onderneming kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:

070 - 88 72 277 

en op

info@crossings-advisory.nl

Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Afstoten van een deel van operatie: carve out

 

Een grote transport-onderneming wil een deel van een operatie afstoten. Hoe doe je dat?

 

Nadat we de scope hebben bepaald en de benodigde service levels konden we potentiële kandidaten benaderen voor een overdracht. We zijn betrokken geweest bij de overdracht en het management van de carve out.

| Fusies en overnames | Carve out | Bedrijfsoverdracht | Marktscan | Plan van aanpak

Verkoop van groothandel en producent: Verkoop zonder opvolging 

 

Opvolging in de familie zat er niet in. Hoe dan te handelen?

 

Door middel van een marktscan is er gezocht naar strategische kopers, geïnte-resseerd in een  'buy and build' strategie. De transactie is door ons begeleid en afgerond.

| Strategie | Fusies en overnames | Bedrijfsverkoop | Financiële analyse

| Benchmarking

Eigenaren van installatiebedrijf willen verder: Verkoop 

 

De markt voor installatietechniek is zeer dynamisch. Op basis van een marktanalyse is besloten de onderneming te verkopen.

Tussen een selectie van spelers bleek de nieuwe eigenaar te zitten en het nieuwe leven kon beginnen. 

| Strategie | Fusies en overnames | Bedrijfsoverdracht | Marktscan | Plan van aanpak

Mediabedrijf zoekt samenwerking met corporate: Verkoop

 

Een serie-ondernemer zoekt een strategische koper voor een van zijn bedrijven. Hoe doe je dat?

Een grote corporate wordt be-naderd voor een samen-werking. Wij begeleidden de ondernemer in dit proces van begin tot eind.

| Verkoopstrategie | Fusies en overnames | Bedrijfsoverdracht | Marktscan

Retailketen zoekt strategische koper: verkoop

 

Een retailketen zoekt een strategische koper. Hoe vind je die?

Na een scan van potentiële kandidaten is een targetlijst vastgesteld. We hebben de eigenaren begeleid gedurende het gehele proces.

| Fusies en overnames

| Bedrijfsoverdracht | Marktscan

Benieuwd wat Crossings Advisory voor uw onderneming kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:

070 - 88 72 277 

en op

info@crossings-advisory.nl

Herstructurering

Recovery

Onderdelenproducent op zoek naar koper: Restructuring en divestiture

 

De marge en de produktiviteit van een machine-shop binnen een jaar verbeteren om het bedrijf beter te kunnen verkopen. Hoe doe je dat?

 

Het opschonen van het klantenbestand, het reduceren van kosten en het optimaliseren van de interne organisatie waren belangrijke voorwaarden voor een succesvolle verkoop.

| Divestiture | Restructuring | Pareto Analyse | Order processing unit | Afstemming produktie en sales

Fusie van retailketens loopt stroef: 

Restructuring en divestiture

De integratie van een aantal retail-operaties was vastgelopen. Hoe krijgen we dit weer vlotgetrokken?

First things first, met focus op de individuele ketens bracht licht aan het eind van de tunnel. Een nieuw aangenomen manage-mentteam volbracht vervolgens de klus.

| Corporate Restructuring

| Divestiture | Handover

| Recruitment 

Mondzorgkliniek zoekt schaal en samenwerking

 

Hoe kan een mondzorgkliniek zijn groeikansen benutten in een gefragmenteerde groeimarkt?

 

Een pragmatische scan ten aanzien van markt-ontwikkelingen liet geweldige kansen zien voor deze onderneming, waarmee de kliniek gericht aan het werk kan.

| Strategie | Fusies en overnames Bedrijfsoverdracht | Marktscan | Plan van aanpak

Benieuwd wat Crossings Advisory voor uw onderneming kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:

070 - 88 72 277 

en op

info@crossings-advisory.nl

Transformatie van dienstverlener: Fusie

Een belangenbehartiger verliest leden en daarmee inkomen. Hoe dit aan te pakken?

Een kostenreductie in combinatie met een fusie met een andere snel groeiende organisatie bleek uitkomst te bieden. Wij hebben de fusie van begin tot eind begeleid.

| Recovery |  Transformatie 

| Fusies en overnames | 

Herstructurering van chemische producent: verkoopklaar maken

 

Een teflonproducent maakte zware verliezen. Waarom was dit het geval?  Hoe dit op te lossen?

 

Concurrentie-onderzoek en benchmarking leverde een goed beeld van de oorzaken. Verkoop van de onderneming aan een grotere speler was de beste optie.

| Strategie | Recovery | Bedrijfsverkoop | Financiële analyse | Benchmarking

Bedrijfswaardering

Valuation

Ruzie in de startup: fairness opinion

 

Ik word uitgestoten uit de startup. Wat kan ik als vertrekkende minderheids-aandeelhouder van de startup verlangen?

 

De biedingen zijn beoordeeld op fairness en in de daarop volgende onderhandelingen is een beter resultaat bereikt. Als zaakwaarnemer hebben we de aandeelhouder bijgestaan in dit stressvolle proces.

| Startup | Overdracht van aandelen | Waardering in transactie | Fairness opinion

Door een ongeval is er schade: waardering economische schade

 

Door een ongeval is de toekomst van mijn bedrijf ernstig in gevaar? Wat is een reeële schadevergoeding?

Zorgvuldig hebben we het scenario zonder ongeval vergeleken met de actuele situatie. Op basis van deze analyse is de schade bepaald.

| Waardering van economische schade

Opvolging in industriële onderneming: onafhankelijke waardering

Tegen welke prijs kunnen de kinderen het bedrijf 

overnemen? Wat is een faire waardering voor een top 100 onderneming in de Nederlandse maakindustrie?

Een waardering is opgesteld op basis van een door de directie opgestelde prognose. (adjusted present value 

methode)

| Waardering in transacties | Financiële analyse | Markt-scan | Bedrijfsopvolging

Minderheidsaandeel-houder industrie uitkopen: waardering in geschil

Is de geboden prijs voor mijn aandelen fair? Zijn de voorwaarden correct?

Een aanbiedingsbrief is beoordeeld op basis van een waardering. De onder-handelingen hebben geleid tot een beter resultaat voor de minderheidsaandeelhouder die we hebben bijgestaan in dit emotionele proces.

| Waardering in geschil | Fi-nanciële scenario's 

Aankoop zakelijke dienstverlener: waarde-ring in transacties

Zouden we dit bedrijf moeten kopen? Tegen welke prijs?

Een marktscan gaf een uitstekend inzicht in belangrijke marktontwikkelingen. Een targetlijst met overname-kandidaten opgesteld. Een kandidaat voor overname is gewaardeerd (adjusted present value method).

| Waardering in transacties | Financiële analyse | Markt-scan

Benieuwd wat Crossings Advisory voor uw onderneming kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:

070 - 88 72 277 

en op

info@crossings-advisory.nl

bottom of page