top of page

Change management is een kritiek onderdeel van ieder succesvol programma en staat als zelfstandig onderdeel, geïntegreerd met andere deelprojecten, in het draaiboek. Het is de enabler van de gewenste uitkomsten.

Het managen van verandering is gericht op het verhogen van de voorspelbaarheid van de gewenste uitkomsten. Hierbij is communicatie met de stakeholders key, moet het doel en het organisatie-ontwerp (target operating model) helder zijn omschreven in lijn met de visie van de ondernemer en staan training en employee development in het teken van het inbedden van de verandering binnen uw organisatie. Al deze aspecten zorgen voor een soepele overgang naar een nieuwe manier van werken.

 

Binnen fusies en overnames en hersteltrajecten kan change management een zeer waardevolle rol vervullen. In deze kritieke, risicovolle trajecten is voorspelbaarheid van uitkomsten van groot belang om het vliegwiel van besparingen en andere synergie effecten op gang te brengen.

"Change before you have to"
Contact Strategie CM

Home > Strategie > Change Management

Change 

Management

bottom of page