top of page

Waardering bij geschillen vraagt om een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten, met name daar waar een gerechtelijke procedure is te verwachten of al gaande is. Wij zorgen ervoor dat u stevig in uw schoenen blijft staan en staan u bij waar nodig om uw belangen te waarborgen.

Mergers and Acquistions _ Valuation _ Ha

Crossings is aangesloten bij: 

Crossings lid van NIRV

Wij zijn gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven, aandelenpakketten of specifieke activa in verschillende geschilsituaties. Dit kan een geschil zijn tussen aandeelhouders waarbij een of meerdere aandeelhouders worden uitgekocht, een geschil tijdens een echtscheidingsprocedure of een geschil om een geleden economische schade.

"We have to get it into our heads once and for all that we cannot settle disputes by eliminating human beings."

Waardering bij geschillen

Contact Valuation Geschillen

Home > Valuation > Waardering bij geschillen

bottom of page