top of page

"Challenge is the pathway to engagement and progress in our lives."

Snel inzicht in de feitelijke situatie, het in kaart brengen van de opties en de uitvoering van de beste optie is onze kracht. Veelal brengen we het totaal aan, juridische en economische, implicaties van de ontstane situatie in kaart, om vervolgens met u de verschillende opties voor de beste aanpak te bespreken. Namens u kunnen we onderhandelen om uw belangen te waarborgen of een correcte schadevergoeding opstellen indien nodig. Wij bieden deskundige, onafhankelijke en slagvaardige ondersteuning in bijzondere omstandigheden of staan u bij wanneer uw belangen in het geding zijn. Een professionele onderhandelaar of mediator kan voor u het verschil maken.

Uw onderneming kan plotseling in een bijzondere situatie terechtkomen. Conflicten op management- of aandeelhoudersniveau, het ontbreken van de juiste managementinformatie, snel veranderende marktomstandigheden, het vertrek van key-medewerkers of de opzegging van belangrijke overeenkomsten. Een dergelijke situatie vraagt om creatieve goed doordachte oplossingen waarmee het risicoprofiel voor de onderneming en haar stakeholders wordt beperkt.

Bijzondere 
situaties

Contact Recovery BZ

Home > Recovery > Bijzondere situaties

bottom of page