top of page

Crossings Advisory (Kamer van Koophandel: 64093050, hierna te noemen Crossings) verwelkomt u graag op haar website www.crossings-advisory.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Crossings behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

 

Crossings spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en of onjuist is. 

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Crossings. In het bijzonder zijn data op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Crossings nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Crossings. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Crossings. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Disclaimer

Home > Over Crossings > Disclaimer

bottom of page