Vaak worden dit soort berekeningen van schade uitgevoerd ter ondersteuning van en in samenwerking met advocaten in een schadeprocedure. Soms komt het voor dat we worden ingeschakeld door de rechter voor een onafhankelijke inschatting van de schade.

 

Wij verzorgen een gedegen onderbouwde en gedocumenteerde schade-analyse. In het schaderapport staan de uitgangspunten en de redenatie om te komen tot het schadebedrag duidelijk beschreven voor alle in de procedure betrokken personen

Crossings is aangesloten bij: 

Crossings lid van NIRV

Economische schade in de vorm van vermogensschade, gederfde winst of gederfde opbrengsten kan ontstaan door bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, een wanprestatie of letselschade.

De omvang van de schade in dit soort gevallen wordt bepaald door de situatie zonder het event wat de schade veroorzaakt (wat was er geweest als het event zich niet had voorgedaan) heeft te vergelijken met de werkelijkheid. Het verschil is de schade.

"Damage is in the eye of the beholder."

Waardering bij economische schade

 

Home > Valuation > Waardering bij economische schade

DEN HAAG

Zuid Hollandlaan 7

2596 AL Den Haag
(Mailing address)

AMSTERDAM

Barbara Strozillalaan 101-201
1083 HN Amsterdam

ROTTERDAM

Hofplein 20
3032 AC  Rotterdam

CONTACT

THE NETHERLANDS

Follow us

CROSSINGS

Meet our family:

CROSSINGS ADVISORY

© 2020 | Logo & website proudly created byMichiel