top of page

Business Planning

"A goal without a plan is just a wish"

De tijd van dikke businessplannen en langdurige, tijdrovende processen om tot een plan te komen is voorbij. Toch is het stellen van heldere doelen en een doordacht, creatief plan om op de bestemming aan te komen belangrijker dan ooit.

 

Scherp ingeschatte marktkansen, een heldere geformuleerde strategie met meetbare doelen, een duidelijk en krachtig businessmodel wat eenvoudig is beschreven, een realistisch plan van aanpak rekening houdend met de belangrijkste risico’s en een financiële onderbouwing op hoofdlijnen, dat is wat wij verwachten van een businessplan anno nu. Hierbij is het proces om te komen tot het plan even belangrijk als het plan zelf, om te voorkomen dat het in de la verdwijnt.

Wij faciliteren de processen om te komen tot het plan wat voor u gaat werken. Dit zal altijd zorgvuldig zijn afgestemd op uw specifieke situatie en houdt rekening met ambities en intenties.

Home > Strategie > Business Planning

Contact Strategie BP
bottom of page