top of page

In crisissituaties is snelheid en het nemen van de juiste beslissingen key. U wilt de onderneming weer op de juiste weg krijgen en de schade beperken. In die situaties staan wij er en nemen, indien nodig, de regie om een faillissement te voorkomen of gewoon uw rendement te verbeteren.

Herstructurering of Recovery: een snelle en passende reactie om een faillissement te voorkomen
U wilt ongewilde aandacht van schuldeisers of intensief beheer van uw bank voorkomen in situaties waarbij een reorganisatie moet plaatsvinden, onderdelen moeten worden afgestoten (divestiture of verzelfstandiging) of als u al te lang geconfronteerd wordt met negatieve cashflows. Een snelle en passende reactie is dan noodzakelijk om een eventueel faillissement of andere schade af te wenden.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in Nederland van kracht. Hiermee kan in sommige gevallen een faillissement worden voorkomen. Wilt u meer weten, klik dan op WHOA.

"First things first"

Corporate restructuring

Home > Recovery > Corporate restructuring

Contact Recovery CR
bottom of page