top of page

Geavanceerde technieken van modellering, zoals Monte Carlo Simulatie en Real Options Valuation kunnen een waardevolle rol spelen bij het nemen van besluiten onder onzekerheid.

 

Soms wilt u echter gewoon weten of het rendabel is om in een machine te investeren of om een concurrent over te nemen. Een goede onafhankelijke financiële onderbouwing zorgt ervoor dat u op waarde kunt sturen bij strategische besluiten, bij het formuleren van een groeistrategie, bij investeringsbeslissingen of bij het evalueren van innovatieprojecten. 

U wilt de rationaliteit in de besluitvorming bewaken en de kwaliteit van de besluitvorming verhogen.

Wij begeleiden u in het traject van strategische beslissingen, van het helder en zorgvuldig formuleren van het vraagstuk, het creatief doordenken van mogelijke oplossingen, het verzamelen en analyseren van relevante informatie, het opstellen van financiële (cash flow) modellen, tot 'commitment to action'.

"The rich invest their money and spend what is left. The poor spend their money and invest what is left."

Scenario analysis and investments decisions

Home > Strategie > Scenario analysis and investments decisions

Contact Strategie SA
bottom of page