top of page

Bij een waardering worden toekomstige geldstromen en de risico’s die gerelateerd zijn aan deze geldstromen grondig geanalyseerd. Het gaat hierbij om zowel commerciële-, juridische- als fiscale aspecten.

Een goed inzicht in alle factoren die waarde bepalen (value drivers) en de bijbehorende risico’s is een kritieke stap in alle succesvolle onderhandelingen en waarde-optimalisatie programma’s.

Mergers and Acquistions _ Valuation _ Ha

Crossings is aangesloten bij: 

Crossings lid van NIRV

Een gedegen waardering bij transacties is noodzakelijk voor een goede besluitvorming. Het kan hierbij gaan om transacties als fusies, overnames een management buy-in (MBI), een management buy-out (MBO), het verkrijgen van een participatie in een onderneming of de overdracht van specifieke activa.

 

Een correcte waardering biedt een basis voor de onderbouwing van besluitvorming voor alle betrokkenen, zoals uzelf, aandeelhouders of commissarissen. Het geeft u een goede basis voor te voeren onderhandelingen en ondersteunt de zoektocht naar de juiste koper.

"If you ask me, 'So what is your business model?' Our business model's always about shifting to higher value opportunities."

Waardering bij transacties

Contact Valuation Trans.

Home > Valuation > Waardering bij transacties

bottom of page