Bij een waardering worden toekomstige geldstromen en de risico’s die gerelateerd zijn aan deze geldstromen grondig geanalyseerd. Het gaat hierbij om zowel commerciële-, juridische- als fiscale aspecten.

Een goed inzicht in alle factoren die waarde bepalen (value drivers) en de bijbehorende risico’s is een kritieke stap in alle succesvolle onderhandelingen en waarde-optimalisatie programma’s.

Crossings is aangesloten bij: 

Crossings lid van NIRV

Een gedegen waardering bij transacties is noodzakelijk voor een goede besluitvorming. Het kan hierbij gaan om transacties als fusies, overnames een management buy-in (MBI), een management buy-out (MBO), het verkrijgen van een participatie in een onderneming of de overdracht van specifieke activa.

 

Een correcte waardering biedt een basis voor de onderbouwing van besluitvorming voor alle betrokkenen, zoals uzelf, aandeelhouders of commissarissen. Het geeft u een goede basis voor te voeren onderhandelingen en ondersteunt de zoektocht naar de juiste koper.

"If you ask me, 'So what is your business model?' Our business model's always about shifting to higher value opportunities."

Waardering bij transacties

 

Home > Valuation > Waardering bij transacties

DEN HAAG

Zuid Hollandlaan 7

2596 AL Den Haag
(Mailing address)

AMSTERDAM

Barbara Strozillalaan 101-201
1083 HN Amsterdam

ROTTERDAM

Hofplein 20
3032 AC  Rotterdam

CONTACT

THE NETHERLANDS

Follow us

CROSSINGS

Meet our family:

CROSSINGS ADVISORY

© 2020 | Logo & website proudly created byMichiel