top of page

Bedrijfswaardering bij geschillen; waarderen met inzicht in belangen

Wij zijn gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven, aandelenpakketten of specifieke activa in verschillende geschilsituaties.

Dit kan een geschil zijn tussen aandeelhouders waarbij een of meerdere aandeelhouders worden uitgekocht, een geschil tijdens een echtscheidingsprocedure of een geschil om een geleden economische schade.

Waardering bij geschillen vraagt om een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten, met name daar waar een gerechtelijke procedure is te verwachten of al gaande is. Wij zorgen ervoor dat u stevig in uw schoenen blijft staan en staan u bij waar nodig om uw belangen te waarborgen.


Onze activiteiten bij bedrijfswaarderingen liggen op de gebieden van het waarderen in transacties, bij geschillen, bij economische schade en op het gebied van onafhankelijke bedrijfswaarderingen. Waar nodig doen we deze waarderingen ook anoniem. Mocht u hier meer over willen weten dan bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken op +31 (0)85 2006244 of via info@crossings-advisory.com.


bottom of page