top of page

"Compliance shouldn't be all too expensive"

De impairment test vergelijkt de boekwaarde van de toekomstige cash flow genererende eenheid, inclusief de daaraan toegerekende goodwill, met de zogenaamde fair value. Deze fair value wordt doorgaans bepaald door een DCF- waardering en een multiple- waardering van de organisatie eenheid uit te voeren. Als de laagste van deze twee waarden lager is dan de boekwaarde vindt er een aanpassing (impairment) plaats.

Hoe voeren wij een impairment analyse voor u uit?

Wij bepalen de waarde van de organisatie eenheid en daarmee de marktwaarde van de goodwill. Dit doen wij door de waarde op twee wijzen te bepalen, a) een interne analyse (DCF, op basis van verwachte toekomstige kasstromen) en b) een externe analyse (recente transacties, markt multiples).

De laagste van deze twee waarden (de ‘recoverable amount’) wordt vergeleken met de balanswaarde van de eerder gekochte goodwill. Indien de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde zal een impairment moeten plaatsvinden.

 

Wat wij voor u kunnen doen

Wij kunnen u op jaarlijkse basis ondersteunen bij het uitvoeren van een impairment analyse. Of op het moment dat er een indicatie is dat de geactiveerde goodwill een te hoge balanswaarde heeft. Wij ondersteunen u in de discussie met uw accountant omtrent de noodzaak om al dan niet af te boeken op de goodwill en zo ja, voor welk bedrag er een impairment plaats moet vinden.

 

Ons impairment rekenmodel

Wij werken met een financieel rekenmodel, waarmee inzichtelijk wordt of en voor welk bedrag er een impairment moet plaatsvinden. Het model is flexibel aanpasbaar en transparant. Hierdoor is het eenvoudig meerdere malen te gebruiken bij een nieuwe impairment analyse, bijvoorbeeld aan het eind van het volgende jaar. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke uitgangspunten leiden tot de berekende impairment uitkomst en wat de gevoeligheid is voor een verandering van deze uitgangspunten.

Mergers and Acquistions _ Valuation _ Ha

Crossings is aangesloten bij: 

Crossings lid van NIRV

Impairment test
- toetsen geactiveerde goodwill

De Impairment Test

Bij een impairment analyse wordt er getest of de balanspost goodwill niet te hoog is en zo ja, hoeveel er afgeboekt moet worden op de goodwill (de impairment). Volgens de International Financial Reporting Standard (IFRS) moet op de geactiveerde goodwill in ieder geval jaarlijks een impairmenttest worden uitgevoerd.

Home > Valuation > Onafhankelijke bedrijfswaardering - Impairment test

Contact Valuation OB
bottom of page