top of page

Herstructurering of Recovery; tijdig de juiste afslag nemen

U heeft behoefte aan snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen als de continuïteit van uw bedrijf wordt bedreigd. Financiers, kredietverzekeraars, de fiscus, aandeelhouders, crediteuren en vakbonden kunnen ineens heel veel aandacht opeisen.

Typische activiteiten die wij uitvoeren in het kader van herstel van ondernemingen zijn:


  • Quick scan: Welke opties zijn er voor het verbeteren van het rendement op korte en langere termijn? Is er toekomstperspectief en wat betekent dat voor de aanpak?

  • Reorganisatie- en kostenreductie-programma's: Opstellen van het plan voor het verbeteren van het rendement inclusief de uitvoering van dit plan. Hierbij kunnen we gebruik maken van de interim managers van Crossings People, waardoor we altijd de passende skillset en ervaringen kunnen bieden.

  • Financiële prognose en impactanalyse: Hoe zien de financiële en liquiditeitsprognoses voor de komende periode eruit? Kloppen de cijfers en het budget? Wat betekent de gekozen aanpak voor de liquiditeitspositie?

  • Organisatie-inrichting en ontwikkeling: Wat betekent de transformatie van de onderneming voor rollen en functies? Wat betekent het voor in- en uitstroom van personeel?

  • Change Management: Hoe ervoor te zorgen dat het geplande herstel ook daadwerkelijk plaatsvindt?

  • Stakeholder management: Het informeren van de relevante stakeholders is in tijden van crisis van groot belang. Hoe ervoor te zorgen dat zij het herstel gaan ondersteunen?

  • Interim Management: Indien nodig maken we gebruik van interim capaciteit en skills vanuit Crossings People. Bij ons zusterbedrijf Crossings People wordt in samenwerking met de consultants van Crossings Advisory gezocht naar de juiste kandidaten voor de turnaround.

  • Fusies en overnames: Soms kan een fusie of een overname een goede optie zijn. Geschikte kandidaten moeten dan worden gevonden binnen het veronderstelde tijdspad en alle facetten van de deal dienen te worden ingevuld en afgehandeld. De integratie dient dan vaak snel vorm te krijgen. Hoe is dit het beste te realiseren?

Insolventie en toch uit handen van de curator blijven? Misschien heeft u op dit moment vooral behoefte aan een klankbord. Dat kan. Mocht het echter nodig zijn om in te grijpen dan bieden we de ondersteuning die nodig is, of het nu gaat om een liquiditeitsbegroting, conflictbeheersing, crediteurensanering, een reorganisatie of een compleet herstelplan. Dit doen we ook buiten kantooruren. 

Mocht u willen bespreken wat voor u de beste opties zijn om uw rendement te verbeteren of een faillissement te voorkomen dan bent u van harte welkom voor een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek.

U kunt ons bereiken op +31 (0)85 2006244 of via info@crossings-advisory.com.

Kommentare


bottom of page